Jisper Kerk

De kerk van Jisp heeft bij diverse projecten financiële steun van Gerrit Blaauw ontvangen.
In de eerste plaats bij de renovatie van de kerk en de algehele restauratie van de zerkenvloer in 2008-2009. Renovatie was geboden om de kerk voor een multifunctioneel gebruik geschikt te maken. Met het oog op een goede exploitatie werden keuken, toiletten en de balkonkamer op de bovenverdieping ingebouwd. Bovendien moest de ondergrond voor de zerkenvloer worden gestabiliseerd om verdere verzakking en breuk van zerken te voorkomen.

In de tweede plaats worden door de actieve Programmaraad van de Jisperkerk
Korenfestivals en zomerconcerten georganiseerd. Daarvoor bleek de aanschaf van een piano noodzakelijk. Ook hiervoor heeft Gerrit Blaauw een bijdrage geleverd.

Tenslotte heeft Gerrit Blaauw de bekostiging van de druk bezochte, archeologische expositie in de Jisperkerk over een spectaculaire opgraving en verder ook de uitgave van het boekje "Het rijke verleden van Jisp" mogelijk gemaakt.