Het bestuur van het Gerrit Blaauw Fonds

Het Bestuur van Gerrit Blaauw

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toewijzing van de financiële bijdragen en draagt zorg voor het beheer van het fonds. Het bestuur krijgt jaarlijks een mandaat van de ledenvergadering. Op de jaarvergadering legt het bestuur veantwoording af aan de leden van de vereniging Gerrit Blaauw. 

De vereniging bestaat uit 19 leden. Deze hebben allemaal een binding met het werkgebied van het fonds. Het bestuur wisselt jaarlijks op de ledenvergadering op de laatste vrijdag in maart.

Voor 2019 is de samenstelling van het bestuur:

Marcel de Leeuw (voorzitter)

Arco van Maanen (secretaris)

Albert Caspers (penningmeester)

Stefan Heine

Rik Jacobs

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.